Kurs i finansiell styring

Oppdater virksomheten med NanoLearning-kurs innen anti-hvitvasking og anti-korrupsjon.

Noen av våre kurs innen finansiell styring

Hvorfor velge våre kurs?

Vi tilbyr kurs innen et bredt utvalg av temaer, hvor vår forskningsbaserte metode med repetisjon, refleksjon og forsterkning vil forbedre læringen i virksomheten din.

Icon

NanoLearning

NanoLearning er en banebrytende metode som gjennom korte, konsise leksjoner styrker virksomhetens bevissthet og kunnskapsdeling ­­– med en målbar effekt.

Icon

Innhold av høy kvalitet

Alle kurs utvikles i samarbeid med læringsautoriteter fra relevante bransjer for å sikre innhold av høy kvalitet.

Icon

Målbar effekt

NanoLearning-metoden er utviklet for enkel måling av resultater og effekt.

Atferdsendring

Vi gjør ting annerledes – med NanoLearning lærer du over tid!

Repetisjon

Repetisjon over tid («spaced repetition») er en forskningsbasert og effektiv læringsmetode som går ut på å repetere kursinnholdet til kunnskap og bevissthet sitter i langtidsminnet.

Refleksjon

Vi lærer ikke av erfaringer alene, men av å reflektere over erfaringer. Refleksjon fostrer kritisk og analytisk tenkning, som fører til bedre beslutninger og prestasjoner.

Forsterkning

Når alle medarbeiderne lærer de samme tingene på samme tid, forsterkes læringen gjennom dialog og det skapes en effekt i virksomheten. Vi kaller det kollektiv forbedring.