NanoLearning – en innovativ metode for læring

En pålitelig metode for kontinuerlig og effektiv læring – med målbar effekt.

Bestill et møte
Over 7 millioner brukere siden 2006

Hva er NanoLearning?

Icon

Repetisjon

Repetisjon over tid («spaced repetition») er en forskningsbasert og effektiv læringsmetode som går ut på å repetere kursinnholdet til kunnskap og bevissthet sitter i langtidsminnet.

Icon

Refleksjon

Vi lærer ikke av erfaringer alene, men av å reflektere over erfaringer. Refleksjon fostrer kritisk og analytisk tenkning, som fører til bedre beslutninger og prestasjoner.

Icon

Forsterkning

Når alle medarbeiderne lærer de samme tingene på samme tid, forsterkes læringen gjennom dialog og det skapes en effekt i virksomheten. Vi kaller det kollektiv forbedring.

Nils Ivar Skaalerud, NanoLearning inventor
HISTORIEN OM

NanoLearning

Vi mennesker gjør feil, sånn er det bare.

NanoLearning ble opprinnelig utviklet for å redusere risiko knyttet til sikkerhetshendelser. Ideen var å bygge en «menneskelig brannmur» gjennom bevisstgjøring av alle ansatte.

Vi så at NanoLearning-metoden egnet seg til å styrke både bevissthet, kunnskap og dialog om temaet – for å forebygge dataangrep.

I dag brukes metoden for å skape endring gjennom læring – med målbar, garantert effekt.

Fordeler med NanoLearning

Icon

Standardiserte kurs

Bruk våre standardiserte kurs som de er, eller la oss hjelpe deg å tilpasse dem til virksomhetens behov.

Icon showing a green, yellow and blu meter

Målbar effekt

Med NanoLearning får du målbare resultater – fra gjennomføringstall til svar på undersøkelser og evalueringer – på samlet og individuelt nivå.

Icon

Kontinuerlig læring

NanoLearning gir virksomheten din effektiv læring med lavt tidsforbruk. Med våre kurs kan du være trygg på at opplæringen ruller og går gjennom året uten å fylle opp kalenderen.

Icon

Effekt i virksomheten

Med NanoLearning oppnår du en kollektiv forbedring og en nivåheving blant medarbeiderne.

Icon

Brukervennlig

Læring skal være enkelt og lett å like, og det er NanoLearning – for kursadministratorer så vel som sluttbrukere.

NanoLearning i tall

1%
Vitner om økt bevissthet
1%
Liker distribusjonsmetoden
1%
Av påbegynte leksjoner fullført
1%
Anbefaler nanolæring

Vanlige spørsmål om NanoLearning

Hva er Nanolearning?

Hvor lang er en Nanolearning-leksjon?

Hvilke læringsmetoder er NanoLearning basert på?