Phishingsimulering

Phishing er en av de største cybertruslene og 8 av 10 vellykkede angrep skyldes menneskelige feil. Derfor er phishing-simuleringer en helt sentral del for å forhindre fremtidige angrep.

Styrk det svakeste ledd

En organisasjons forsvar mot cyberangrep er aldri sterkere enn dets svakeste ledd. 8 av 10 vellykkede angrep skyldes menneskelige feil, alle organisasjoner må prioritere sine menneskelige brannmurer like mye som sine tekniske. 

Med Junglemaps simulerte phishing-e-poster kan din organisasjon forbedre dine ansattes evne til å oppdage phishing-e-poster, samtidig som du får bedre oversikt over hvordan organisasjonen er og hva du må gjøre for å bli tryggere. 

Last ned vår rapport om phishing-simulering!

Phishing-simulering handler om så mye mer enn hvor mange som klikker på phishing-testen. I denne rapporten deler vi våre erfaringer og tips om:

  • Phishing-simulering som en del av internopplæring i informasjonssikkerhet
  • Hvordan finne balansen mellom antall phishing-tester og simuleringstretthet
  • Hvordan styrke sikkerhetskulturen med phishing-simulering 
White paper image 2

Fra reaktiv til proaktiv

Cyberangrep fører ofte til reaktive enkelttiltak. Men det er ikke slik vi beskytter oss mot angrep. Phishing-simuleringer må gjøres som en del av en helårsprosess. Slik bygger vi våre menneskelige brannmurer og beskytter oss mot neste angrep.    

Det er slik Junglemaps modell fungerer.  

Book demo

Enkelt å komme i gang  

Med vår brukervennlige plattform kan du enkelt planlegge phishing-simuleringer slik at de gir størst mulig effekt i din organisasjon. Simuleringene kan integreres i Junglemaps opplæring i informasjonssikkerhet og distribueres tilfeldig til ulike grupper i organisasjonen eller til alle ansatte samtidig.

Du kan enkelt tilpasse simuleringene og integrere det i ditt eget arbeid med å skape en bærekraftig sikkerhetskultur.

Book demo

Våre phishing-simuleringer

Plattformen vår gjør det enkelt å lage troverdige phishing-simuleringer.

Icon

Over 170 phishing-maler

Velg fra vårt brede utvalg av ferdiglagde og tilpassbare phishing-maler.

Icon

Falske avsenderdomener

Et bredt og troverdig utvalg av falske avsenderdomener

Icon

Falske påloggingssider

Mulighet til å legge til falske påloggingssider med ditt eget design.

Icon

Phishing e-poster med QR-koder

En enkel måte å øke troverdigheten på.

Icon

Enkelt å tilpasse bilder, logoer og fonter

Gir fleksibilitet og troverdighet.

Icon

Varier spesifikke roller, typer og bransjer

Øk troverdigheten med skreddersydde budskap tilpasset ulike målgrupper og situasjoner.

Icon

Rediger og tilpass svarleksjoner

Oppfølging er avgjørende. Målrett riktig type svarleksjoner mot riktig målgruppe.

Icon

Følge opp rapporterte simuleringer

Tenk lenger enn klikkfrekvenser. Få kontroll på dine ansattes vilje til å rapportere.

Icon

Enkelt å planlegge

Enkelt å planlegge som en del av bevisstgjøringen.

Icon

Lederrapporter

Rask oversikt og mulighet til å følge opp på organisasjons- eller individnivå.

Fleksibilitet og funksjonalitet 

Våre phishing-simuleringer kan enkelt designes og utformes etter organisasjonens behov. Ved hjelp av falske avsenderadresser og domenenavn, ulike fonter og logoer kan du enkelt lage troverdige phishing-e-poster. Enten med malene våre, som er klare til å sendes ut, eller gjennom helt tilpassede varianter tilpasset dine spesifikke behov. 

Rapporter gir rask oversikt 

Ved å planlegge simulerte phishing-utsendelser som en del av bevisstgjøringen, får du automatisk god oversikt over resultater og effekt. Ved hjelp av vår dynamiske rapporteringsfunksjon kan du enkelt følge med på hvordan dine ansatte håndterer phishing-e-poster og utviklingen over tid.

Rapporteringen kan gjøres på et overordnet organisasjonsnivå. Du får også data på avdelings- eller enhetsnivå og rapportene blir automatisk distribuert til ledere.  

Oppfølging som gir effekt

Våre phishing-simuleringer skaper læringseffekt i hele organisasjonen. Alle som klikker på lenker i en phishing-e-post får automatisk en oppfølgingsleksjon med tips om hvordan de kan tenke for å oppdage phishing. Slik lærer både enkeltpersoner og organisasjonen.

Les mer om NanoLearning her

Ingen kjente varemerker

 

Å bruke kjente varemerker uten samtykke i phishing-simuleringer er en ulovlig snarvei. Det er noe vi hos Junglemap ikke gjør, noe vi råder kundene våre fra å gjøre, og noe som ikke er nødvendig.

 

Oppdaterte phishing-simuleringer som skal ha effekt mot stadig mer sofistikerte angrep, må baseres på noe helt annet enn ulovlig bruk av kjente logoer. 

 

Les mer om bruk av andres merkevarer i phishing-simulering her

Kontakt oss

Kontakt oss for en kort demonstrasjon av vår phishingsimulering og opplæring i bevissthet om informasjonssikkerhet.

Varför phishing-simulering?

Vad är en phishing-simulering?

Hvorfor er phishings-imuleringer viktige?

Hvem bør phishing-simuleringer sendes til?