Kurs i informasjonssikkerhet for alle ansatte

Bevisstgjøringskurset i informasjonssikkerhet 2023 er vår mest populære NanoLearning-kurs som enkelt och effektivt holder alla anstatte bevisste gjennom hele året.

Bevisstgjøringskurset i informasjonssikkerhet for alle ansatte består av 3-minutters leksjoner om temaer som phishing, løsepengevirus, flerfaktorautentisering, sosiale medier og innsiderisiko.

Innholdet er utviklet for å fremme:

Icon

Bevissthet om phishing

Om å oppdage og forsvare seg mot ulike typer phishing.

Icon

Risikoreduksjon

Lær om risikoreduserende tiltak, som flerfaktorautentisering.

Icon

Kunnskap i den digitale hverdagen

Lær mer om desinformasjon, falske narrativer og mer.

Icon

STAR-atferd

En sterkere sikkerhetskultur basert på dialog og STAR-atferd (Stop, Think, Ask, React).

Vill du vite mer?

Ta kontakt så forteller vi mer om hvordan NanoLearning kan hjelpe din organisasjon.