Introduksjon til NIS2-direktivet

Denne introduksjonen til NIS2 gir ledere en bedre forståelse av hva organisasjonen må ha på plass for å oppfylle kravene til NIS2.

Med denne introduksjonen til NIS2 vil ledelsen få en bedre forståelse av hva organisasjonen må ha på plass for å oppfylle kravene i NIS2-direktivet.

NIS2-direktivet stiller krav til flere sektorer, medfører strengere krav til hendelsesrapportering og høyere bøter for manglende etterlevelse. Dette gjør NIS2-direktivet til det mest omfattende europeiske cybersikkerhetsdirektivet til dags dato.

Virksomheter i sektorer definert som viktige eller svært essensielle i henhold til NIS2-direktivet, kan ikke lenger la være å jobbe systematisk med cybersikkerhet.

Gi dine ledere en sjanse til å få kontroll på hva som forventes og hva som må gjøres for at din organisasjon skal etterleve NIS2-kravene innen oktober 2024, som er tidspunktet for når direktivet trer i kraft.

 

Kursinnhold:

●      Introduction to the NIS2 Directive

●      About the NIS2 Directive

●      The evolution: NIS to NIS2

●      Scope and entities affected by NIS2

●      Requirements and measures under NIS2

●      Preparing for NIS2 compliance

●      Fines and penalties under NIS2

Kurset er tilgjengelig på engelsk og svensk.

Vil du vite mer?

Kontakt oss hvis du vil vite mer om hvordan din organisasjon kan oppfylle kravene i NIS2-direktivet.