Kurs i personvern & GDPR for alle ansatte

Bevisstgjøringskurset i personvern er basert på GDPR og norsk personopplysningslov. Innholdet er lagd for å øke kunnskapen og bevisstheten om grunnleggende personvern, med fokus på å redusere risiko, reflektere rundt personvern i hverdagen og befeste en personvernkultur som bygger på dialog og STAR-atferd (Stop, Think, Ask, React).

I bevisstgjøringskurset om personvern/GDPR lærer medarbeiderne om etablert regelverk, prinsipper og beste praksis innen personopplysninger og personvern, for på den måten å redusere risiko for personvernbrudd i virksomheten. 

Vår NanoLearning-metode gjør at dere effektivt kan skape bevissthet om personvern/GDPR — over tid. 

Og ikke minst: Vi gir dere en effektmålingsrapport som viser økningen i bevissthet om personvern/GDPR i virksomheten. 

Innholdet skaper bevissthet om personvern/GDPR, og det øker medarbeidernes kunnskap om beskyttelse av personopplysninger og hvordan man kan redusere risiko for personvernbrudd ved å følge STAR-atferd (Stop, Think, Ask, React). 

I tillegg tilbyr vi personvernkurs og -undersøkelser for ledere og toppledere. 

  

Eksempler på innhold: 

Icon

Grunnleggende personvernprinsipper

Icon

Datainnsamling og -lagring

Icon

Personvernrettigheter

Icon

Rapportering av hendelser

Icon

Personvern på arbeidsplassen

Vil du vite mer?

Ta kontakt så forteller vi mer om hvordan NanoLearning kan hjelpe din organisasjon.