Code of conduct - Etikkprogram

Ved å bruke NanoLearning som metode skaper dette kurset en bedre forståelse av organisasjonens forretningsprinsipper, antikorrupsjonsarbeid og ansvar.

Code of Conduct-kurset gir ledere og ansatte en bedre forståelse av verdier, mål og forventet atferd i virksomheten deres.

Vår NanoLearning-metode skaper bevissthet om forretningsprinsipper, etiske retningslinjer og miljøretningslinjer over tid, og reduserer dermed risikoen for manglende etterlevelse.

Vi tilpasser innholdet for dere og gir dere en effektmålingsrapport som viser økningen i bevissthet om Code of Conduct i virksomheten.

Hver virksomhet har sine unike utfordringer, rammebetingelser og fokusområder. Og medarbeiderne må kjenne til og følge retningslinjer, beste praksis, regelverk og interne prosedyrer.

Med NanoLearning unngår du at de ansatte oversvømmes av for mye informasjon – i stedet får de en skreddersydd opplæring med vekt på virksomhetens egne utfordringer.

 

Eksempler på temaer:

 

Anti-korrupsjon

 • gaver og gjestfrihet
 • interessekonflikter
 • kontakt med myndighetene
 • tilretteleggingsbetalinger

 

Profesjonalitet

 • lojalitet
 • integritet og konkurranse
 • konfidensialitet
 • due diligence / kundetiltak (KYC)

 

Arbeidsmiljø

 • mobbing og seksuell trakassering
 • mangfold og sosial dumping
 • rusproblemer

 

Bærekraft

 • avfallshåndtering
 • reiser
 • leverandørkjeden
 • digital ressursbruk

 

Varsling

 • straffbare handlinger
 • lov- og regelbrudd
 • konflikter på arbeidsplassen

 

Opplæringen kan sendes til alle medarbeidere og nyansatte gjennom året, i den rytmen som passer dere. Innholdet kan oppdateres, utvides og gjenbrukes år etter år.

Vil du vite mer?

Ta kontakt så forteller vi mer om hvordan NanoLearning kan hjelpe din organisasjon.