Artikkel   08 august 2023

Hold det kort!

Har du noen gang lest gjennom "brukervilkår"? Ikke? Det er ikke så rart. Lange tekster blir sjelden lest, og enda sjeldnere husket. Om du vil at noen skal huske det du formidler: hold det kort!

NanoLearning
læring
Hold det kort!

Image: piqsels.com (license free)

Med femtens års NanoLearning-brukerdata vet vi at en påbegynt NanoLearning-leksjon har 98 prosent sannsynlighet for å bli fullført. Hemmeligheten bak disse sterke tallene er egentlig ingen hemmelighet: Maksimalt tre minutter er kort nok til at alle kan fullføre.

 

Men å komme dit kan være vanskeligere enn man tror. Junglemaps innholdsprodusenter må ofte utfordre organisasjoner som ønsker å «kommunisere alt som er viktig på en gang» (ofte også innen en deadline). Det gjelder å holde mengden tekst på hver kursside innenfor de anbefalte grensene.

 

Noen enkle spørsmål kan hjelpe deg med å finne riktig retning:

  • Hva er målet med dette læringsinitiativet? Hva ønsker vi å oppnå og hvordan måler vi resultatet?
  • Hva er viktigst? Identifiser hva det er og fokuser på det.
  • Når slutter dette temaet å være viktig? Lite av det som organisasjoner må kommunisere og forholde seg til går ut på dato – et godt argument for å distribuere innhold over lengre tid.

 

Scrolling hemmer læring 

Hos Junglemap jobber vi fra et strengt «less is more»-perspektiv. Vi fjerner alle elementer som tar oppmerksomheten bort fra det aller viktigste. Som unødvendige knapper og lange tekster leseren må scrolle seg gjennom.  Formater som krever scrolling, kan nemlig bidra til å redusere forståelsen av komplekse emner, spesielt for lesere med lavere arbeidsminnekapasitet.

 

Konklusjon: Alle som ønsker å gjøre budskapet tilgjengelig for alle, bør holde komplekse emner korte. Det er avgjørende for noen og nyttig for alle.

Per Lagerström
Artikkel   08 august 2023