Artikkel   08 august 2023

Mediekonsum er ikke læring

Når vi presenterer NanoLearning til potensielle kunder, spør de ofte om det er mulig å bruke video. Det er det selvsagt. Men vi anbefaler det sjelden. Les mer om hvorfor.

NanoLearning
læring
Mediekonsum er ikke læring

Image: Piqsels.com (license free)

Når vi presenterer NanoLearning til potensielle kunder, spør de ofte om det er mulig å bruke video. Det er det selvsagt. Men vi anbefaler det sjelden. Les mer om hvorfor.

 

Aktiv er bedre enn passiv 

Å lese er en aktiv prosess der flere kognitive evner er i sving. Ikke minst må vi bruke forestillingsevnen til å «rekonstruere» det vi leser. Å se en video er i mye større grad en passiv prosess.

Selv gode videoer forer oss med informasjon uten at vi tar særlig del i tolkningen.

I ditt eget tempo

Vi mennesker er ganske forskjellige når det gjelder læringshastighet. Når vi leser, kan vi bestemme tempoet selv. Og dersom det er noe vi ikke skjønner, eller vi er litt ukonsentrerte, kan vi enkelt gå tilbake og lese igjen. 

Video er langt vanskeligere å tilpasse til læringshastighet og konsentrasjonsnivå.

Tekst (gitt at den er klar, oversiktlig og lettlest) gir oss full kontroll helt frem til vi sier oss fornøyd nå har vi fått budskapet med oss.

Læring som sitter

NanoLearning handler om å bevisstgjøre og påvirke atferd – ett steg av gangen. 

For å oppnå dette er det viktig at vi kan stoppe opp, reagere og reflektere: På hvilken måte angår dette meg? Der en video fortsetter ufortrødent videre – mens den viktige tanken som plutselig slo deg, sporløst forsvinner – gir tekst rom og tid til selvrefleksjonen før du går videre. Da sitter budskapet langt bedre i langtidsminnet.

Per Lagerström
Artikkel   08 august 2023