Artikkel   08 august 2023

Unngå oppgavebytting – fokuser på en ting av gangen!

Kompleksiteten i arbeidshverdagen øker stadig. Dermed øker også behovet for kontinuerlig læring. Men hvordan forklarer vi komplekse temaer? Ved å unngå oppgavebytting og ta en ting om gangen. Her er hvordan.

læring
NanoLearning
Unngå oppgavebytting – fokuser på en ting av gangen!

Image: piqsels.com (license free)

På NanoLearning-plattformen blir innholdsprodusenter veiledet av funksjoner og regler, som igjen er basert på pedagogisk beste praksis og læringsforskning.

 

Målet er at mottakeren skal unngå oppgavebytting og holde fokus på én ting om gangen. Rett og slett fordi dette er hva (alle) menneskelige hjerner trenger for å huske det de lærer.

 

Multi-tasking eller oppgavebytting – to forskjellige ting 

Multi-tasking er å gjøre flere ting samtidig, og kan ofte gå helt fint. Du kan for eksempel gå og snakke i telefonen samtidig. Oppgavebytting derimot, å bytte hyppig mellom oppgaver som krever konsentrasjon, hindrer både produktivitet og læring.

 

Når du multi-tasker (på en god måte) bruker du både det eksplisitte og implisitte minnet. Å gå (implisitt minne) krever nesten ingenting av deg, mens å snakke i telefonen (eksplisitt minne) krever konsentrasjon.

 

Men vi kan ikke bruke det eksplisitte minnet på to forskjellige måter samtidig. Vi kan for eksempel ikke lese mens vi snakker med en kollega. Eller skrive en e-post mens vi deltar på et møte. Vi kan late som vi klarer det, men vi mister informasjon. Det eksplisitte minnet må hoppe mellom oppgavene, og dette har vist seg å være veldig lite effektivt.

 

Dette bør man tenke på når man legger til rette for læring. Har du noen gang sett noen holde et foredrag foran en PowerPoint-slide full av tekst? Oppmerksomheten trekkes mot både teksten og taleren, og budskapet kommer dårligere frem. Du lærer mindre.

 

Dersom du ønsker at målgruppen skal huske det de lærer, må du unngå oppgavebytting.

Per Lagerström
Artikkel   08 august 2023