Preboarding og Onboarding

NanoLearning er en unik løsning for å nå ut til nyansatte før første arbeidsdag og i de viktige første ukene i deres nye jobb.

NanoLearning-metoden passer perfekt til å gi nyansatte en introduksjon til virksomhetens etiske retningslinjer, forretningsprinsipper og policyer. Når dette gjøres på en enkel måte tidlig i ansettelsesforholdet, reduseres risikoen for personalgjennomtrekk.

Vi tilpasser innholdet for din virksomhet, og dere får også en effektmålingsrapport som viser hva medarbeiderne syntes om introduksjonen når den er ferdig.

Vår metode gir en totrinns introduksjon for nyansatte.

Preboarding skal bygge arbeidsgivers merkevare og gi de nyansatte et godt og tydelig inntrykk av virksomheten.

Onboarding handler om å gi de nyansatte mulighet til å ta til seg reglene og policyene som gjelder i virksomheten.

 

Effekter:

  • Styrker arbeidsgivers merkevare i PreBoarding

  • Raskere og bedre OnBoarding-prosess

  • Enhetlig budskap med fleksibilitet for ulike roller

Vil du vite mer?

Ta kontakt så forteller vi mer om hvordan NanoLearning kan hjelpe din organisasjon.