Kurs i personvern & GDPR for beslutningstakere

En god personvernkultur og overholdelse av regelverk forutsetter at beslutningstakere har kunnskap, bevissthet og engasjement. Vi tilbyr egne kurs for toppledere og styrer samt ledere på alle nivåer.

En god personvernkultur og overholdelse av regelverk forutsetter at beslutningstakere har kunnskap, bevissthet og engasjement. Vi tilbyr egne kurs for toppledere og styrer samt ledere på alle nivåer.

Innholdet er utviklet for å fremme:

Icon

Bevissthet

Grunnleggende bevissthet om viktigheten av personvern i en digital hverdag.

Icon

Refleksjon

Refleksjon over egen lederrolle og dialog om virksomhetens nåsituasjon og ønsket situasjon.

Icon

Kunnskap

Forståelse av personvernarbeid, herunder compliance, risikohåndtering og tiltak.

Icon

STAR-kultur

Oppslutning om en sterkere personvernkultur basert på STAR-atferd (Stop, Think, Ask, React).

Vil du vite mer?

Ta kontakt så forteller vi mer om hvordan NanoLearning kan hjelpe din organisasjon.