Kurs i arbeidsrett for ledere

Dette NanoLearning-kurs gir ledere en innføring i og forståelse av grunnleggende lovbestemmelser på arbeidsrettsområdet.

NanoLearning-metoden vår skaper bevissthet om de viktigste elementene i arbeidsrett for ledere, slik som for eksempel ansettelser, diskriminering, ferie og fravær, avslutning av arbeidsforhold og mye mer.

Vi tilpasser innholdet for virksomheten deres og gir dere en effektmålingsrapport som viser hva lederne vet og kan etter endt opplæring.

Kurset handler om hvordan ledere skal håndtere arbeidsrettsrelaterte spørsmål i lys av lover, avtaler, regler og virksomhetens egne retningslinjer og policyer.

Innholdet kan sendes ut hyppig som en introduksjon til nye ledere, men det kan også brukes som en bevisstgjøringsprosess for eksisterende ledere for å sikre repetisjon, refleksjon og kunnskap over tid.

 

Eksempler på innhold:

  • ansettelser
  • oppsigelser
  • lønn
  • fravær
  • diskriminering

La oss hjelpe!

Junglemaps innholdsprodusenter har lang og solid erfaring med å lage kurs basert på kundenes materiell og ønsker. Vi lager engasjerende innhold og tar hensyn til pedagogiske aspekter som lar deg:

  • finne ut hvilke problemer lederne ofte møter
  • trene ledernes evne til å håndtere dilemmaer
  • samle inn data og ideer for fremtidige forbedringer
  • finne ut hvordan ledere og ansatte har det – hva er deres hindringer?

Vil du vite mer?

Ta kontakt så forteller vi mer om hvordan NanoLearning kan hjelpe din organisasjon.