Nyhet  

Joakim Hvalby: "De fire vanligste utfordringene med GDPR"

Personvernforordningen (GDPR) ble innført i 2018, men likevel er det ikke alle organisasjoner som etterlever den. Konfidensialitet og et fungerende personvernregime er ikke lenger «godt å ha», men en organisatorisk, strategisk og operativ nødvendighet. Sier Joakim Hvalby, programansvarlig for informasjonssikkerhet i Junglemap, og peker på de fire vanligste utfordringene med GDPR.

GDPR
Privacy
NanoLearning
Joakim Hvalby: "De fire vanligste utfordringene med GDPR"

Joakim Hvalby, Program Manager Information Security på Junglemap.

Hvorfor er personvern viktig?  
- Som med informasjonssikkerhet, trenger alle typer organisasjoner både et teknisk fokus og bevisste ansatte for å sikre fungerende beskyttelse av data. Hvordan en organisasjon håndterer personvernproblemer i dag påvirker både omdømme, konkurranseevne og kundetilfredshet. Derfor bør personvern være en integrert del av det tekniske grensesnittet, markedsføring, budsjetter og digitaliseringsprosjekter. Rett og slett hvordan hele organisasjonen tenker, handler og kommuniserer. Dette gjelder like mye offentlige som private aktører.  

Hva er det viktigste å tenke på når det gjelder gode prosesser for GDPR og personvern? 
– Det handler i bunn og grunn om å sørge for at spørsmål om dataintegritet er en naturlig del av alle prosjekter. Vi ser at mange av Junglemaps kunder har ulike typer utfordringer.

Heldigvis finnes det noen gode retningslinjer å ha i bakhodet som gjør dette arbeidet mer håndterbart: 

1. Ikke samle inn mer data enn nødvendig. Trenger vi alle disse dataene for å løse oppgaven? Ikke samle inn mer data enn det som er nødvendig for å løse oppgaven.   

2. Hold markedsføringen innenfor gitte tillatelser. 
Dette er et spennende produkt. La oss sende ut informasjon om dette til alle tidligere kunder! Pass på at du bare bruker dataene i henhold til tillatelsene gitt fra brukeren. 

3. Ikke lagre data lenger enn nødvendig. 
Så mye data! Ha gode sletterutiner slik at data ikke lagres lenger enn nødvendig. 

4. Ha gode rutiner for behandling av fysisk informasjon. 
Så mye rot på pulten! Husk at personvern også gjelder for fysiske dokumenter.  

Vi har nå lansert 2023-versjonen av GDPR og personvern hvor vi bruker NanoLearning som metode for å skape bevissthet hver dag hele året. Fordi til syvende og sist er fungerende personvern også avhengig av at vi tenker og handler med beskyttelse av personvern som en del av vår virksomhet. 

Nyhet   14 desember 2022