Artikkel   09 august 2023

Full innboks, hjemmekontor og IoT truer informasjonssikkerheten

Har du kommet tilbake fra ferie til en full innboks? Avslutter du sommeren med å jobbe hyttekontor? Kanskje jobber du med private enheter og jobb-enheter? Dette kan true informasjonssikkerheten.

Informasjonssikkerhet
Productivity
Sikkerhet
Full innboks, hjemmekontor og IoT truer informasjonssikkerheten

Image: Piqsels.com (license free)

E-mails not only remain as a top threat vector. Attackers are also carrying out more e-mail attacks than ever before. Last year phishing attacks increased by 61% compared to the year before and when attackers use legitimate cloud services, attacks are becoming harder to detect.

And it’s even harder for someone rushing through a post-vacation backlog. 

The good news: according to the Microsoft Digital Defense Report basic security hygiene still protects against 98% of all attacks. 

Remote work and unprotected devices

The new hybrid work life often allows a smooth transition from vacation to office routines when many of us are ending summer by working remotely. This often also means a mix in use of company and private devices. Very convenient. But also, a potential increased cyberthreat.

According to the Microsoft Digital Defense Report, on average 3,500 connected devices in a company are unprotected. And users with unprotected devices are 71% more likely to be infected.

Cybersecurity experts are of course aware that their organizations need to improve endpoint visibility and security. But everyone working remotely also needs to be more aware - all year round. 

IoT devices – new cyberattack targets 

By 2025 there will be 41 billion connected devices in the world according to the International Data Corporation (IDC). Internet of things (IoT) is really a driver in todays’ digitalization. But it’s also the most overlooked cyber-attack vector. 

With increased security on company routers and networks, IoT devices become the new target for cyberattacks. Both in companies and in private homes. According to The State of IoT/OT Cybersecurity in the Enterprise” 6 out of 10 security experts say IoT is the least secured part of their IT infrastructure. 

Obviously, many organizations need to improve their IoT-security. But everyone enjoying connected devices while working remotely from home also needs to be more aware of this potential cybersecurity vulnerability. 

Thanks to digitalization and a hybrid work life, coming back to work after vacation doesn’t have to come as a sharp shock anymore. In order for this to maintain a smooth transition – we also need to be aware of the potential cybersecurity threats that this might entail.  

 

E-poster forblir en av de største trusselvektorene. Angripere utfører også flere e-postangrep enn noen gang. I fjor økte phishing-angrep med 61% sammenlignet med året før, og når angripere bruker legitime skytjenester blir angrep vanskelige å oppdage.

Og det er desto vanskeligere for noen som skynder seg gjennom en alle e-postene som har kommet i løpet av sommeren.

Den gode nyheten: ifølge Microsoft Digital Defense Report beskytter grunnleggende sikkerhetshygiene fortsatt mot 98% av alle angrep.

Fjernarbeid og ubeskyttede enheter

Det nye hybride arbeidsdagen gir ofte en smidig overgang fra ferie til kontorrutiner når mange av oss avslutter sommeren med å jobbe fra et annet sted. Dette betyr ofte også en blanding av bruk av firma- og private enheter. Veldig praktisk. Men også en trussel mot informasjonssikkerheten.

Ifølge Microsoft Digital Defense Report er i gjennomsnitt 3,500 enheter i et selskap ubeskyttede. Og brukere med ubeskyttede enheter har 71% større sannsynlighet for å bli skadet.

Sikkerhetsekspertene skjønner at virksomheten må forbedre endepunktsynlighet og sikkerhet. Men alle som jobber på avstand må også være mer oppmerksomme - hele året rundt.

IoT-enheter – nye mål for kyberangrep

Innen 2025 vil 41 milliarder enheter være koblet sammen, ifølge International Data Corporation (IDC). Internet of Things (IoT) er virkelig en drivkraft i digitalisering, men  er også den mest oversette trusselvektoren.

Med økt sikkerhet på kontorets rutere og nettverk, blir IoT-enheter det nye målet for cyberkriminelle. Både i selskaper og i private hjem. Ifølge "The State of IoT/OT Cybersecurity in the Enterprise" sier 6 av 10 sikkerhetseksperter at IoT er den minst sikrede delen av deres IT-infrastruktur.

Mange virksomheter må forbedre IoT-sikkerheten. Og alle som bruker tilkoblede enheter mens de jobber hjemmefra må være mer oppmerksomme på potensielle sårbarheter.

Takket være digitalisering og et hybrid arbeidsliv, trenger ikke overgangen til jobb etter ferie føles for brutal. Fleksible løsninger er et gode, men vi må være oppmerksomme på farene de medfører.

 

Per Lagerström
Artikkel   09 august 2023