Bærekraft: Agenda 2030

Dette kurset gir en forståelse av Agenda 2030 og hvordan virksomheten og medarbeiderne kan bidra til bærekraftsmålene. Innholdet er utviklet for å fremme en mulighet for å anvende regelverk om bærekraft i virksomheten samt videreutvikle allerede påbegynte satsingsområder.

Eksempler på leksjoner:

Introduksjon til Agenda 2030.

Vår organisasjon og målene for bærekraftig utvikling.

Du spiller en viktig rolle i vårt bærekraftsarbeid.

Kontakt oss

Jeg godtar personvernpolicyen