Preboarding og Onboarding

Har du opplæringsbehov knyttet til nyansatte eller nye systemer? Dette NanoLearning-kurset er en støtte for introduksjonsopplæring, enten det gjelder nyansatte, nye prosesser eller nye systemer. Innholdet er utviklet for å fremme en sterkere merkevare som arbeidsgiver i preboarding-fasen, en raskere og bedre onboarding-prosess og et samlet budskap, med fleksibilitet for ulike roller.

Eksempler på leksjoner:

Vi ønsker deg velkommen til vår organisasjon.

Vår historie.

Våre verdier.

Vår misjon / våre tjenester.

Våre etiske retningslinjer.

IT-bruk og informasjonssikkerhet.

Kontakt oss

Jeg godtar personvernpolicyen