Informasjonssikkerhet for alle ansatte

Bevisstgjøringskurset i informasjonssikkerhet for alle ansatte består av 3-minutters leksjoner om temaer som phishing, løsepengevirus, flerfaktorautentisering, sosiale medier og innsiderisiko.

Innholdet er utviklet for å fremme:

Bevissthet om phishing

Om å oppdage og forsvare seg mot ulike typer phishing.

Risikoreduksjon

Lær om risikoreduserende tiltak, som flerfaktorautentisering.

Kunnskap i den digitale hverdagen

Lær mer om desinformasjon, falske narrativer og mer.

STAR-atferd

En sterkere sikkerhetskultur basert på dialog og STAR-atferd (Stop, Think, Ask, React).

Kontakt oss

Jeg godtar personvernpolicyen